Roditelji i skrbnici djece s nefrološkim poteškoćama uvijek se mogu javiti u Polikliniku Salvea gdje će im subspecijalist pedijatrijske nefrologije učiniti potrebnu dijagnostiku i savjetovati ih o daljnjem praćenju i terapiji.

Pregled pedijatrijskog nefrologa

Subspecijalistički pregled uključuje klinički pregled uz savjetovanje s dječjim nefrologom vezano uz svu problematiku mokraćnog sustava kao što su:

  • prirođene anomalije mokraćnog sustava,
  • hidronefroza,
  • vezikoureteralni refluks,
  • infekcije i upale mokraćnog sustava,
  • poremećaji mokrenja (noćno mokrenje, bijegovi mokraće…),
  • kronična bubrežna bolest,
  • bubrežni kamenci kod djece (nefrolitijaza),
  • hipertenzija.

Dogovorite pregled pedijatrijskog nefrologa:

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

KMAT (24-satno kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka – „holter tlaka“)

U Poliklinici Salvea djeci je dostupno 24-satno kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka, pretraga koja je neizostavna u dijagnostici hipertenzije dječje dobi. Radi se o neinvazivnom i potpuno bezbolnom dijagnostičkom postupku koji traje 24 sata.

Dogovorite KMAT:

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

Kako izgleda KMAT pretraga u Poliklinici Salvea?

U slučaju sumnje na hipertenziju u dječjoj dobi, pedijatrijski nefrolog će predložiti kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka.

Dijete s roditeljem dolazi ujutro u dogovoreno vrijeme – sestra postavlja uređaj i educira dijete i roditelja o funkcijama uređaja i narukvice te načinu vođenja dnevnika aktivnosti. Uređaj će se nakon postavljanja samostalno aktivirati svakih 15 do 30 minuta radi mjerenja vrijednosti krvnog tlaka.

Za vrijeme nošenja uređaja dijete nije ograničeno u obavljanju svojih dnevnih aktivnosti – jedino se taj dan ne preporuča kupanje ili tuširanje zbog osjetljivosti uređaja. Sljedeće jutro dijete u pratnji roditelja dolazi ponovno u Polikliniku Salvea. Tada će sestra skinuti uređaj i preuzeti dnevnik aktivnosti, a nalaz pretrage predaje se liječniku.

Dogovorite KMAT:

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sustava

Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sustava je brza i bezbolna pretraga koja se može izvoditi od najranije dobi. Liječnik pomoću sonde prislonjene na kožu može vizualizirati unutarnje organe i uočiti eventualne patološke promjene. Pretraga je potpuno bezbolna i neškodljiva za djecu, a od velike je važnosti u dijagnostici bolesti mokraćnog sustava.

Zatražite termin UZV:

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

ceVUS - kontrastom pojačana mikcijska cistoureterografija

Pretraga ceVUS koristi se u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa (VURa), odnosno patološkog povrata mokraće iz mjehura u mokraćovod koji može biti u podlozi ponavljajućih upala mokraćnog sustava u djece.

Izvodi se pomoću ultrazvuka i potpuno je neškodljiva, bez emisije ionizirajućeg zračenja.

Kako se pretraga izvodi?
Prije izvođenja pretrage se kroz mokraćnu cijev u mokraćni mjehur uvodi tanki urinarni kateter uz lokalni anestetik. Slijedi postupno punjenje mokraćnog sustava ultrazvučno vidljivim kontrastnim sredstvom kroz kateter dok pedijatrijski nefrolog u isto vrijeme ultrazvučnom sondom prati kretanje kontrasta kroz mokraćni sustav.

Nefrolog će vam na prvom pregledu dati sve upute o tome kako se pripremiti na pretragu.

Zatražite termin:

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

Mikciometrija (Uroflow)

Ova pretraga je brza, jednostavna i neinvazivna. Prilikom pretrage mjeri se protok urina u jedinici vremena na način da dijete mokri u posebnu mjernu posudu. Mikciometrija nam pomaže u dijagnostici raznih poremećaja mokrenja u djece.

Dogovorite termin:

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili

+385 1 3300 505 ili
+385 99 162 6579 ili